കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം

2010, നവംബർ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ലിനക്സ് റൂട്ട് പാസ്വേര്‍ഡ് മാറ്റുവാന്‍

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: